Het vrij aanvullend pensioen

Het huidige wettelijk pensioen voor zelfstandigen is vaak ontoereikend om uw huidige levensstandaard ook na pensionering te kunnen handhaven. Begin dus beter vandaag dan morgen te sparen voor uw pensioen.

VAPZ: wat is dat?

Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, verkort VAPZ, kiest u voor een van de meest interessante en veilige pensioenspaarformules voor zelfstandigen. Een fiscaal zeer voordelige oplossing om een aanvullend pensioen op te bouwen.

U geniet bovendien van extra fiscale en sociale voordelen. Dankzij uw VAPZ betaald u minder belastingen en minder sociale bijdragen. Hierdoor recupereert u 22 % van uw premie dankzij de besparing op de sociale bijdragen, en bespaart u langs fiscale weg meteen tot 53,50 % van uw premie! U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

De bijdragen die u voor uw VAPZ betaalt, zijn fiscaal aftrekbaar. De opgebouwde reserve die u bij uw pensioen uitbetaald krijgt, wordt mild belast.

Gewoon of sociaal VAPZ

U kunt kiezen tussen twee formules. De verschillen tussen beide situeren zich in de maximumpremies die u kunt storten en in de aanvullende waarborgen.
U kiest zelf uw premies maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks betaalt en hoeveel u betaalt, met een wettelijke minimumbijdrage van 100 euro op jaarbasis.

Gewoon VAPZ : De premie bedraagt 8,17% van de beroepsinkomsten (berekeningsbasis sociale zekerheidsbijdragen), met een absoluut maximum van 3.027,09 euro in 2015.

Sociaal VAPZ : De premie bedraagt 9,4% van de beroepsinkomsten (berekeningsbasis sociale zekerheidsbijdragen), met een absoluut maximum van 3 482,82 euro in 2015.

Wanneer loopt uw polis ten einde?

Wanneer u 65 bent, loopt uw polis ten einde en kunt u genieten van uw gespaarde VAPZ-kapitaal. U krijgt dan twee pensioenuitkeringen, uw wettelijk pensioen van de staat, en uw VAPZ waarvoor u zelf spaarde.

U zou er graag meer over weten

We kunnen samen met u uw behoeften analyseren, u enkele simulaties bezorgen en u spaaroplossingen voor uw pensioen voorstellen die rekening houden met de fiscale optimalisering en met uw specifieke situatie. Kom gerust eens bij ons langs!