Het vrij aanvullend pensioen

Het huidige wettelijk pensioen voor zelfstandigen is vaak ontoereikend om uw huidige levensstandaard ook na pensionering te kunnen handhaven. Begin dus beter vandaag dan morgen te sparen voor uw pensioen.…

Continue Reading

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is een verzekering beroepsaansprakelijkheid? De beroepsaansprakelijkheid dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van personen of vennootschappen die als hoofdactiviteit dienstverlening leveren. Enkele voorbeelden: Een advocaat die niet tijdig beroep aantekent van…

Continue Reading

BA- na levering

Wat is een verzekering BA - Na levering? BA - Na levering is een gevolg van de BA - Uitbating. Ze dekt contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan…

Continue Reading
Close Menu