Beroepsaansprakelijkheid

Wat is een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

De beroepsaansprakelijkheid dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van personen of vennootschappen die als hoofdactiviteit dienstverlening leveren.

Enkele voorbeelden:

Een advocaat die niet tijdig beroep aantekent van een vonnis waartegen zijn cliënt zicht wenste te verzetten
Een kinesist gebruikt een verkeerde techniek waardoor zijn patiënt een levenslang rugletsel oploopt