BA-Uitbating

Wat is een verzekering BA-uitbating?

De waarborg BA-Uitbating dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming voor schade veroorzaakt aan derden.
Dit tijdens het uitoefenen van de werken van de onderneming, ongeacht of dit binnen de onderneming of erbuiten gebeurt. De schade kan veroorzaakt worden door de personeelsleden, uitzendkrachten, onderaannemers, stagiairs of ook door de machines van de onderneming.

Welke schade is gedekt?

De verzekering BA-uitbating dekt de materiële schade, lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade).

Enkele voorbeelden:

Een schilder veroorzaakt verfvlekken.
Een werknemer veroorzaakt brand tijdens zijn werken bij een klant.