BA- na levering

Wat is een verzekering BA – Na levering?

BA – Na levering is een gevolg van de BA – Uitbating. Ze dekt contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden ten gevolge van geleverde goederen of werken.

Enkele voorbeelden:

Een installateur sluit een afwasmachine slecht aan. Hierdoor ontstaat er waterschade bij het eerste gebruik.
Een loodgieter installeert een bad en dit is niet goed aangekoppeld, hierdoor ontstaat een lek in de plafond van de living.